Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Information om trädfällning

Vid tre av våra kyrkor har vi tagit ner träd. Här ger vi information om bakgrunden till besluten att ta bort träden.

Marstrandsön

På Marstrandsön har vi under december tagit ner de två stora almarna på den gamla kyrkogården. Detta har vi gjort på grund av att träden var så dåliga av almsjuka att vi inte längre kunde garantera säkerheten på kyrkogården. På grund av almsjukan kan vi inte plantera nya almar utan träden kommer ersättas med en annan sorts träd.

Vi har även tagit bort den buskrabatt som funnits vid torningången för att till våren  göra en perenrabbatt där.

Lycke

Under december har vi tagit ner två almar vid nedfarten till Lycke kyrka detta på grund av almsjuka.

Torsby

På kvarter fyra på Torsby kyrkogård har vi tagit ner träd längs med muren detta för att muren inte skall undermineras mer med rötter från träden.