Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Torsby pastorat Besöks- och postadress: Torsby 170, 44273 Kärna Telefon: +46(303)206840 E-post till Torsby pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ny kostnad för gravrättsinnehavare i samband med gravgrävning 2017

Ny kostnad för gravrättsinnehavare i samband med gravgrävning 2017

Enligt beslut i kyrkogårdsutskottet den 17 mars 2016 skall gravrättsinnehavaren debiteras kostnaden av bortmontering och återmontering av gravanordningar när hela eller delar av gravram eller gravhäll måste tas bort i samband med gravgrävning på grund av säkerheten för personal och besökare.

Kostnadsförslaget har sedan godkänts i kyrkorådet och fulmäktige under hösten 2016

Kostnaderna gäller gravöppningar efter 2017-01-01.

Bakgrund: 2015 kom nya bestämmelser när det gäller gravgrävning. De gamla rasskydden som kyrkogårdsförvaltningen använde var inte längre godkända. I stället köptes nya godkända rasskydd in. Dessa nya rasskydd var bredare och längre och därför behövs ett vidare och längre hål vid grävning. Detta medför att det i större utsträckning behövs ta bort delar av eller hela gravramar för att kunna sätta rasskydd. Med de gamla rasskydden kunde förvaltningen oftast sätta rasskydden inuti befintlig gravram. Enklare lyft av gravstenar stenar och arbeten inför gravgrävning (ex bortmontering av rabattramar) kommer inte debiteras. Förvaltningen har rådfrågat jurist i ärendet och fått följande svar: Då gravanordningen (gravram, livsten(namnsten), gravhäll) är gravrättsinnehavarens egendom och inte förvaltningens bör inte förvaltningen ta kostnaden för bortmontering eller återmontering av denna.

Prislista:

Bortmontering 2000:-

Återmontering till och med standardstorlek* och inom standardräckvid** 10.000:-

Återmontering över standardstorlek* och/eller standardräckvid** 15.000:-

*standardstorlek ram 2,3*1,8 m stentjocklek 10*35 cm livsten 60*80*10 cm

**Standardräckvid mobil kran 0-9 m 

Förvaltningen har förståelse för att alla inte kan eller vill ta den kostnaden. Därför finns följande alternativ.

Kyrkogårdsförvaltningen kommer inför gravöppningen besiktiga graven och beslutar då om det är aktuellt att ta ut en kostnad. Därefter kontaktas gravrättsinnehavaren eller anhöriga som får ta ställning till vilket alternativ de vill ha. Observera att detta enbart gäller gravar med gravram eller gravhäll.

Alt. 1 Kremation 0:- urnnedsättning kan ske i graven utan att ta bort ramdelar

Alt. 2 Endast bortmontering 2000:- Graven besås då med gräs framför gravrabatten.

Alt. 3 Ny grav kostanden blir då den nya livstenen (namnstenen).

Alt. 4 bort och återmontering av gravanordning. 12000 eller  17000:- beroende på storlek och räckvidd. Efter överenskommelse med förvaltningen kan beloppet delas och debiteras enligt en avbetalningsplan.

Alt. 5 Gravrättsinnehavaren sköter själv bortmontering och återmontering av gravanordning. Anordningen skall då läggas på anvisad plats i väntan på återmontering samt anordningen skall återmonteras enligt godkända anvisningar.