Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ny kör

En ny kör för dig som vill prova på körsång. Inriktning mot populärmusik som förmedlar tro, hopp och kärlek.

Kören övar i Harestads kyrka varannan onsdag, klockan 19.15, i direkt anslutning till veckomässan.

Inga förkunskaper krävs och vi rör oss i det populärmusikaliska tonspråket med musik som förmedlar tro, hopp och kärlek. Kören medverkar i gudstjänst ett par gånger per termin. För mer information kontakta körledaren.

Tomas  Mellås

Tomas Mellås

Torsby pastorat

Musiker