Foto: Kristin Lidell/ Ikon

Någon att tala med

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och man är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på hur man har det, och vad man tänker och känner. I Svenska kyrkan kallas sådana samtal för själavårdssamtal.

Själavårdssamtal

Ett själavårdssamtal kan ske öga mot öga i ett rum, via telefon, e-post, chatt eller kanske brev. Själavård är en del av kyrkans omsorgsarbete och finns med i mycket av det som sker i kyrkan; till exempel i gudstjänster, vid dop, vigslar och begravningar. Och också i möte med konfirmander, vid besök på sjukhus och vid hembesök.

Enskild själavård

När man pratar enskilt (är i samma rum, via telefon, internet eller skriver brev) med en präst eller diakon kallas det enskild själavård. Ibland är det själavårdande samtalet mer förebyggande, ibland sker själavården när det är kris, och ibland innebär själavård andlig vägledning. Själavård har alltid funnits i den kristna kyrkan. Förr handlade det ofta om bikt som innebär att man bekänner sin synd och skuld och får ta emot Guds förlåtelse. Bikten är än idag en möjlighet i Svenska kyrkan för den som önskar.

För prästen och diakonen är tron på Gud en självklar grund i själavårdssamtalet. För den som söker en präst eller diakon för samtal behöver dock tron inte vara självklar eller ens finnas.

Tystnadsplikt

Både diakon och präst har tystnadsplikt om det som sägs under ett enskilt själavårdssamtal. Eftersom bikten, att ta emot bekännelsen (och räcka Guds förlåtelse) är ett av prästens uppdrag så har prästen en strängare tystnadsplikt som kallas absolut tystnadsplikt.

Jourhavande präst

I tjänsten Jourhavande präst är det präster som svarar i telefon, som chattar och svarar på brev. Tjänsten är öppen alla kvällar/nätter kl. 21.00-06.00 och du når den via 112.

Läs mer om Jourhavande präst

Nätvandrarchatten

Du som är 12-25 år kan också vända dig till Nätvandrarchatten. Öppet måndag, onsdag och söndag kl. 19.00-22.00. Där kan du chatta om allt du funderar på, litet som stort. Det spelar ingen roll vilket kön du identifierar dig som, vilken religion eller tro du känner dig hemma i, eller om du inte tror på något eller någon alls.

Gå direkt till Nätvandrarchatten

Kontakta Torsby pastorat

Expeditionen är öppen för besök och telefonsamtal måndag och fredag klockan 9.00-12.00 och torsdag 13.00-16.00.
Kyrkogårdsexpeditionen är öppen fredag klockan 9.00-12.00. 
E-post besvaras även utanför öppettiderna.

E-post: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0303-20 68 40

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA
Hitta via Google Maps