Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Musik och körer

Här kan du läsa om den musikaliska verksamheten i Torsby pastorat. Vi strävar efter att ha ett brett utbud av uttryck och genrer. Samtidig vill vi också erbjuda plats för både amatörer och professionella musiker att bidra i gudstjänstlivet.

Musiken är ett språk som tydligt genomsyrar Svenska kyrkans liv. Genom musiken skapas möten mellan människor och mellan människa och Gud. Den ger oss möjlighet att uttrycka det som annars kan vara för svårt att säga. Vi kan med musikens hjälp förstärka och betona de viktiga händelserna och känslorna som möter oss i livet: glädje och sorg, tvivel och tacksamhet, kärlek, hopp och tro. I musiken skapas gemenskap, både i körerna och i den gemensamma sången i gudstjänsterna. Musiken, och kanske främst körsången, är dessutom ofta en väg in i kyrkans och församlingens liv.

Körsång för barn

Vi har två barnkörer och vi medverkar i gudstjänsten några gånger per termin. Häng på!

Körsång för vuxna

Vi har två körer och ibland samlas båda till en storkör. Vi har även en grupp som träffas för sång och gemenskap. För mer information, se nedan.

Orgel- och pianoundervisning

Lär dig spela orgel eller piano av Torsby pastorats musiker! För alla från 6 års ålder.