Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Musik och körer

Här kan du läsa om vår musikaliska verksamhet i pastoratet. Vi strävar efter att ha ett brett utbud av uttryck och genrer. Samtidig önskar vi också erbjuda plats för både amatörer och professionella musiker att bidra i gudstjänstlivet.

Musiken är ett språk som tydligt genomsyrar kyrkans liv. Genom musiken skapas möten mellan människor och mellan människa och Gud. Den ger oss möjlighet att uttrycka det som annars kan vara för svårt att säga. Vi kan med musikens hjälp förstärka och betona de viktiga händelserna och känslorna som möter oss i livet, glädje och sorg, tvivel och tacksamhet, kärlek, hopp och tro. I musiken skapas gemenskap, i våra körer och den gemensamma sången i gudstjänsterna. Musiken och kanske främst körsången är dessutom ofta en väg in i kyrkans och församlingens liv.