Kungörelse

Vi har funnit flera gravar inom Harestad, Torsby och Koöns kyrkogårdar som inte vårdas och sköts. Med hänvisning till Begravningslagen 7 kap. 3§ och 33§ vill vi anmoda gravrättsinnehavarna till nedanstående gravar att avhjälpa vanvården. Om så inte sker inom ett år från denna dag kommer kyrkogårdsförvaltningen förklara gravrätten förverkad. Beteckningen står för kvarter och gravnummer samt namnet på den person som sist gravsattes i graven.

Koöns kyrkogård

A:1 Odqvist Signe Margareta

E:24 Bonander Rudolf F.

E:25

L:12 Söderström Johanna Axelina

O:4 Eklund Daga

O:16 Berg Ernst Vilfrid

Torsby kyrkogård

4:254 A-B Persson Dennis Helmer

Harestad kyrkogård

2:66-67 Magnusson Olivia J.

2:83-84 Johansson Gerda M