Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Torsby pastorat Besöks- och postadress: Torsby 170, 44273 Kärna Telefon: +46(303)206840 E-post till Torsby pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Händer och har hänt på och kring kyrkogårdarna

Händer och har hänt på och kring kyrkogårdarna

Nytt år och nya tag brukar det heta och i den andan sätter kyrkogårdsförvaltningen igång 2017.

Under 2017 kommer vaktmästeriet öka bemanningen. Detta innebär att vi söker två nya säsongare som ska börja första april. Vår arbetsledare Karin kommer under sensommaren bli mamma igen och därför söker vi även en vikarie för henne.

Lite extra fokus i år kommer vara Torsby kyrkogård som kommer få ett lyft med markarbeten mellan gravarna som kommer underlätta skötseln och förhoppningsvis minska ogrässpridningen som varit svår 2016.

Vattensystemet på Torsby kommer även ses över, mycket lappande och lagande har det blivit på vattenstolparna vilket gör att det tagits beslut om att byta ut dessa samt se över avstängningsventiler mm.

Under senare delen av 2017 planerar vi att bygga om Torsby bisättningsrum. Befolkningen i pastoratet ökar och fler kylplatser för kistor kommer därför behövas i framtiden.

Vårt arbete med pastoratets träd fortsätter under 2017. Under 2016 var vi tyvärr tvungna att ta ner den stora almen på Koöns kyrkogård. Vid det inplanerade beskärningsarbetet upptäcktes så mycket röta i stam och grenar att det inte ansågs säkert för almänheten att ha kvar trädet. Vi kommer att i samråd med länsstyrelsen bestämma vad för slags nytt träd som ska planteras i stället för almen. Lycke kyrkogård kommer även få två nya träd i stället för de sjuka almar som tagits ner.

Under hösten 2016 gjordes en kyrkogårdsyn där det gicks igenom arbeten för att underhålla och förbättra kyrkogårdarna gicks igenom. En del av dessa arbeten kommer ske kontinuerligt och en del större arbeten är inplanerade enligt en plan de kommande åren. Vi tar gärna emot synpunkter på förbättringar som vi kan göra på kyrkogårdarna. Dessa vill vi gärna ha skriftligen via mejl eller brev.

Under 2017 kommer det även bli förändringar i utbudet av gravskötsel samt så kommer vi ha en ny gravskötselentreprenör.

 

Kyrkogårdsförvaltningen