Foto: Johannes Frandsen/IKON

Personal - präster, musiker, diakon, pedagoger

Personal med tjänst inom det som inom kyrkan kallas församlingsvård. Med detta menas framförallt präster, diakoner, pedagoger och musiker som har sitt huvudansvar inom gudstjänst och församlingsverksamhet.