Meny

Gudstjänst och verksamheter

Personal med tjänst inom det som inom kyrkan kallas församlingsvård. Med detta menas framförallt präster, diakoner, pedagoger och musiker som har sitt huvudansvar inom gudstjänst och församlingsverksamhet.

Adam Edvardsson

Adam Edvardsson

Torsby pastorat

Musiker - pedagog

Eleonor Evenbratt

Eleonor Evenbratt

Torsby pastorat

Diakon

Sofia Grosshög

Sofia Grosshög

Torsby pastorat

Pedagog

Anna Holl

Anna Holl

Torsby pastorat

Musiker

Tomas  Mellås

Tomas Mellås

Torsby pastorat

Musiker - kommunikatör

Anders Radix

Anders Radix

Torsby pastorat

Präst

Henrik Svensson

Henrik Svensson

Torsby pastorat

Präst

Karin  Ulfheden

Karin Ulfheden

Torsby pastorat

Kyrkoherde - präst