Församlingar och organisation

Torsby pastorat består av fyra församlingar: Harestad, Lycke, Marstrand och Torsby.

Organisation

Församlingsråden ansvarar tillsammans med församlingspersonalen att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda. Församlingens grundläggande uppgift är, enligt kyrkoordningen, att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Församlingarna beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten.

Kyrkofullmäktige och kyrkorådet skall fördela resurser i form av personal, lokaler och andra medel så att församlingarna kan uppfylla de grundläggande uppgifterna i enlighet med beslutade mål och riktlinjer.

Kyrkorådet är pastoratets styrelse.