Ett biskopsbrev om klimatet

En älskad skapelse är hotad Sedan den första versionen av Ett biskopsbrev om klimatet publicerades 2014 har ett globalt klimatavtal slutits – Parisavtalet. Avtalet skapade hopp och ledde till kraftsamling. Fyra år senare ser vi ökade insatser parallellt med att inflytelserika ledare som i USA och Brasilien vill förhindra kraftfulla klimatåtgärder. Kartan har helt enkelt ritats om. Genom en nylansering av brevet vill vi som biskopar återaktualisera frågan och betona allvaret i den situation mänskligheten befinner sig i – vi befinner oss i ett nödläge.