Bra att veta inför vigsel

Här finns svar på en del allmänna frågor som gäller vigsel i Svenska kyrkan. I informationsbladet som finns både här i digital form och i kyrkorna finns information som är specifik för bröllop i Torsby pastorat.

Hur bokar vi vår vigsel?

Kontakta expeditionen så får ni hjälp med bokningen.

Vilka har rätt att vigas i Svenska kyrkan?

Rätt att vigas i Svenska kyrkans ordning har de par där minst en är medlem i Svenska kyrkan. Man måste också ha en giltig hindersprövning, som beställs hos skatteverket.se. Den gäller i fyra månader.  

Kostar det något att gifta sig?

En vigsel är gratis för kyrkans medlemmar med undantag för extra musik och sång. Präst, musiker, kyrka och vaktmästare ingår.

Kan man ha ”egen” präst?

Ja, men det måste godkännas av kyrkoherden.

Måste man ha ett stort bröllop?

Nej, vigseln kan ske i alla enkelhet med bara brudpar, präst och två vittnen närvarande.

Vad talar man om på vigselsamtalet?

I god tid före vigseln har prästen och brudparet ett vigselsamtal, som både handlar om tankar och känslor inför livets stora händelse att säga ja till varandra och om praktiska frågor som rör själva vigselakten. Det kan även vara bra att i god tid tala med den musiker som ska spela.

Kontakta Torsby pastorat

Expeditionen är öppen för bokade besök och telefonsamtal måndag och fredag  klockan 9.00-12.00 och torsdag 13.00-16.00. E-post besvaras även utanför öppettiderna.

E-post: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0303-20 68 40

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA