Behandling av personuppgifter – förtroendevalda

Om du är förtroendevald i Svenska kyrkan - hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?