Foto: Johannes Frandsen/ Ikon

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda och betalar en kommunal inkomstskatt betalar begravningsavgift till den församling som är huvudman för begravningsverksamheten.

Enhetlig begravningsavgift införs från 1 januari 2016

Den första januari 2016 införs enhetlig begravningsavgift i Sverige. Det innebär att alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, kommer att betala samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift. Vi kommer att betala den enhetliga begravningsavgiften först år 2017.

Det är riksdagen som har beslutat om enhetlig begravningsavgift. Nivån på avgiftssatsen beslutas av Kammarkollegiet i november 2016. Boende i Stockholm och Tranås är undantagna. I Stockholm och Tranås är begravningsverksamheten kommunal. Det är i nuläget inte känt om dessa kommuner framöver kommer att ingå i systemet med enhetlig begravningsavgift.

Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften betalar vi för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.
Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Följande kostnader täcks av begravningsavgiften

 • Gravplats på allmän kyrkogård i 25 år
 • Gravsättning av kista/urna/aska
 • Kremering
 • Lokal för förvaring och visning av stoft
 • Ceremonilokal inkl. vaktmästare
 • Transporter av kistan från  bisättningslokal till begravningsceremoni, till krematorium, och till begravningsplats.

Detta kostar mer eller mindre för mitt dödsbo

 • Kista eller svepning
 • Kistdekoration
 • Annonsering
 • Transport av kistan från hem/sjukhus till bisättningslokalen
 • Begravningsgudstjänst (för icke medlemmar i Svenska kyrkan)
 • Urna
 • Minnesstund
 • Gravsten eller namnskylt
 • Skötsel av graven

Begravningsombud 

När en församling är huvudman för begravningsverksamheten skall Länsstyrelsen förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.
(Begravningslagen 10 kap. 1 §)

Ombud i Kungälvs kommun: 

Thomas Alpner
Telefon: 0705-46 55 76
E-post: thomas.alpner@kungalv.se

 

Kontakta Torsby pastorat

Expeditionen är öppen för besök och telefonsamtal måndag och fredag klockan 9.00-12.00 och torsdag 13.00-16.00.
Kyrkogårdsexpeditionen är öppen fredag klockan 9.00-12.00. 
E-post besvaras även utanför öppettiderna.

E-post: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0303-20 68 40

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA
Hitta via Google Maps