Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barnkören

Kör för barn som går i skolår 0-2

Vi övar i Torsby församlingshem på måndagar kl. 15.00-15.30.

Vi sjunger och övar rösten på ett lekfullt sätt och medverkar i gudstjänster några gånger per termin.

I anslutning till kören kan man delta i Måndagsklubben.

Anmälan till och mer information av körledaren.

Tomas  Mellås

Tomas Mellås

Torsby pastorat

Musiker