Fröspridning från vanvårdade gravar

Förvaltningen har under sommaren fått in klagomål om att de vanvårdade gravar som finns sprider ogräsfrön och att kyrkogårdarna ser tråkiga ut på grunda av dessa gravar.

Vi är medvetna om problemet och gör vad vi kan för att avhjälpa det.

Under sommaren fick vi nya direktiv som vi under säsongen 2017 kommer ha nya rutiner för.

Detta innebär att vi får klippa bort fröställningar från ogräs på gravarna samt att klippa in ogräs och sly som går utanför gravens yta.

Vi får inte bespruta ogräs eller ta bort eller klippa ner ogräset helt på gravytan.

Om detta görs räknas det som att graven är åtgärdad och vi måste börja på ett nytt vanvårdnadsärende på år 1. Det spelar ingen roll att det är förvaltningen som utfört åtgärden.

Under vintern kommer vi gå en gravsyn och då kommer ett flertal gravar som inte är åtgärdade att bli förverkade och återgå till förvaltningen. I med det kommer de bli åtgärdade av förvaltningen.

Vi kommer även under vintern söka gravrättsinnehavare till flertalet gravar och då förhoppningsvis få kontakt med anhöriga och i med det stoppa vanvården i ett tidigt skede.

Hur ett vanvårdnadsärende ser ut:

År 1: Vi går en gravsyn under hösten och antecknar de gravar som inte ser ut att blivit skötta under säsongen. Vi kollar på om det är gamla kransar eller gravdekorationer som ligger kvar sedan året innan, om det är oplanterat i rabatten och fullt uppvuxet ogräs på graven. Det ska tydligt synas att ingen rensat eller skött graven under säsongen. I det fall vi anser det finns en begynnande vanvård tar vi foto för dokumentation och registrerar ett vanvårdnadsärende. Finns ingen gravrättsinnehavare registrerad märker vi ut graven med en kontaktskylt för att få tag på anhöriga till graven.

År 2: Vi går en ny gravsyn under hösten och tittar på de gravar som fick anmärkning föregående år. Om vi ser att någon varit vid graven och rensat avskriver vi ärendet.

Om vi inte kan se tecken på att någon rensat eller skött graven under denna säsong registrerar vi detta i ärendet med foto och datum för andra gravsyn. Vid nästkommande kyrkogårdsutskottmöte redovisas en lista på de gravar som inte sköts under två säsonger och utskottet förklarar gravarna vanvårdade. Finns gravrättsinnehavare skickas ett brev om att rensa graven. Finns ingen gravrättsinnehavare att kontakta söks anhöriga till gravsatta via skylt på graven och annons i församlingsbladet och Göteborgsposten samt på pastoratets hemsida och anslagstavlor.

Gravrättsinnehavare och anhöriga har nu ett år på sej att åtgärda graven.

År 3: Vi går en ny gravsyn ett år från brevutskick och annonsering. Är graven fortfarande i vanvårdat skick och ingen har gjort någon åtgärd på graven antecknas detta i ärendet med foto och datum för gravsyn.  Vid nästkommande kyrkogårdsutskottmöte redovisas en lista på de gravar som inte sköts under tre säsonger och utskottet förklarar gravarna förverkade och gravrätten går tillbaka till förvaltningen.

Gravrättsinnehavare och anhöriga har då rätt att överklaga beslut i sex månader.

Förvaltningen sätter in gravskötsel utan plantering på graven.

År 4: Har ingen överklagan registrerats går graven vidare för kulturhistorisk bedömning.

Bedöms graven som kulturhistorisk intressant fortsätter förvaltningen ta hand om graven.

Bedöms graven som icke kulturhistorisk tas gravanordning och rabatter bort. Förvaltningen sköter om graven tills det att gravanordningen tagits bort.

Kyrkogårdsförvaltningen kan 25 år från sista gravsättning lämna ut graven på nytt om plats finns i graven.

Kontakta Torsby pastorat

Expeditionen är öppen för bokade besök och telefonsamtal måndag och fredag  klockan 9.00-12.00 och torsdag 13.00-16.00. E-post besvaras även utanför öppettiderna.

E-post: torsby.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0303-20 68 40

Adress: Torsby 170, 442 73 KÄRNA