Stilla mässan

En enkel kvällsmässa mitt i din vardag!

Välkommen på stilla mässa!

När du kliver in i Torsås kyrka så är vår önskan att du ska få uppleva ett lugn och en stillhet.

Nu under hösten kommer vi att ha bibelförklaringar då vi vandrar genom Galaterbrevet i Nya testamentet.

I mässan får du pausa din vardag en stund och låta Gud få röra vid dig och tala till dig.

Här får du landa i det stora och ofattbara som vi får ta emot i nattvarden.

Välkommen med i gemenskapen kring stilla mässan!