Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Torsås pastorat Besöks- och postadress: Allfargatan 42, 38531 Torsås Telefon: +46(486)10007 E-post till Torsås pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förskolan Vindruvan

Vindruvans förskola är sedan 2013 en privat förskola som har Svenska kyrkan som huvudman. Förskolan drivs med kristen profil och består av en avdelning med barn från ett till fem år.

Förskolan Vindruvan
Förskolan Vindruvan

Förskola ligger i kärnan av Torsås i ett gammalt välbevarat trähus med en stor och härlig gård. På gården driver vi ett trädgårdsland där det växer björnbär, vinbär och annat gott. Vi använder gärna utemiljön och närmiljön runt omkring förskolan och se miljön som den tredje pedagogen. Både vår ute- och innemiljö anpassas efter barnens intresse, barngruppens storlek, årstid och mycket annat.

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan - Lpfö 98/16, FN:s barnkonvention, skollagen och Svenska kyrkans församlingsnämnds ”I dialog med barn.” Vårt arbetssätt inspireras av Reggio Emilia då vi ser varje barn som rika och kompententa individer.

Vår förskola har en avdelning med barn från 1–5 år. Vi delar in barnen i grupper under förmiddagarna för att vi enklare ska kunna tillgodose barnens intresse och utmana dem på deras nivå. I grupperna har vi olika teman som valts utifrån barnens intresse. Vi ser de stunderna där vi kan reflektera tillsammans med barnen eller en annan pedagog som mycket värdefulla för vårt fortsatta arbete framåt mot lärande.

Vi har ett nära samarbete med Torsås pastorat, då vi bland annat har familjegudstjänster två gånger om året och vi går till kyrkan vid kristna högtider.

På Vindruvan arbetar fyra pedagoger, två förskollärare varav en också arbetar som förskolechef och två barnskötare. Vi har också timanställda som kommer och arbetar när någon av ordinarie personal är borta. Här försöker vi att hålla oss till samma person i den mån det går för att verksamheten ska kunna fortgå som vanligt.

Lunchen som servas kommer från Torskolan. Frukost och mellanmål lagar vi i vårt kök. Våra öppettider är måndag till fredag klockan 06.30-17.30.

Om du vill sätta upp ditt barn i kö till oss så gör du det på samma sätt som du gör när du sätter upp i kö till kommunen. I formuläret du skickar in skriver du Vindruvans förskola som val. Kontakta Yvonne Häggbring för mer information. Varmt välkomna till oss!

Hör gärna av er om ni har några frågor.

Emmerly Hidling, vik. förskolechef
Telefon: 0486-452 18
E-post: emmerly.hidling@svenskakyrkan.se

Gå in på Torsås kommuns hemsida för mer kontaktuppgifter och blanketter.