Frivilliga

Vill du engagera dig i Svenska kyrkan i Toronto så finns det flera möjligheter.

Vi söker en eller flera frivilliga att hjälpa till med Kyrkonytt. 

Vi söker även frivilliga att ta över hemsidan från och med 1 mars, 2020. 

Kontakta kanliset toronto@svenskakyrkan.se

Vi behöver frivilliga som hjälper till vid julbasaren (och även vid andra tillfällen). Anmäl dig genom SignUpGenius via den länk som vi skickar ut till alla emailadressater, eller per telefon till kansliet. 

Ungdomar

Möjlighet att hjälpa till

Agricola

Kyrkonytt

Kyrkonytt är församlingstidning för Svenska kyrkan Toronto

Toronto och Svenska kyrkan i Norges förtroendevalda på trappan utanför Agricola.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är det förtroendevalda organ som leder den enskilda församlingens andliga arbete och som allmänt leder församlingens övriga verksamhet.

Fat med fikabröd

Kaffevärd

Du behöver inte kunna baka