Vit kyrka bland träd.
Foto: Maria Svensk /Ikon

Torn

Många kyrkor, både äldre och yngre, har torn. Tornet gör att kyrkan syns på långt håll. Det bär också upp klockorna som kallar till gudstjänst.

Det finns katedraler som har så många som nio torn, men det vanligaste är att kyrkan har ett enda torn i den västra delen.

På taket kan det sitta ett kors eller en tupp. I kristen tro berättar korset att Jesus gett sitt liv för människorna. Under antiken symboliserade tuppen ljuset, solen och vällusten. Efter reformationen blev den en symbol för den evangeliskt-lutherska läran om Kristi uppståndelse.

Illustration av en kyrkobyggnad med nummer som markerar olika delar.

Här kan du komma till alla delarna av "Vad är vad i kyrkan".

Vad är vad i kyrkan?