PREP-kurs

Friskvård för parrelationen.

PREP är en kurs i hur man bättre kommunicerar i en parrelation. Kursen ger dig och din partner konkreta verktyg för att lättare klara av ett liv tillsammans och innebär också en personlig utveckling.

Samarbete med familjerådgivningen Falköping och Tidaholm och Sensus.

Läs mer på Sensus hemsida. Där finns också lista över kommande kurser.