Foto: Hanna Hummelbo

Mo kyrka

Mo kyrka började byggas i slutet av 1200-talet eller i början av 1300-talet och var då en typisk romansk stenkyrka. Kyrkan hör till Fägre församling.

Under 1100–1200-talet ska ett kapell, S:t Marci, ha legat vid en offerkälla på Moholms säteris ägor, tillägnat Sant Markus.

Mo kyrka började byggas i slutet av 1200-talet eller i början av 1300-talet och var en typisk romansk stenkyrka. Den nuvarande kyrkan har delvis medeltida murverk (långhuset).

Från medeltiden är även bevarat två liljestenar och en träskulptur från 1300-talet, Sankt Mikael.

Den gamla kyrkklockan från 1200-talet såldes omkring 1916 till Nationalmuseum och där hittar vi också den tronande madonnan från 1200-talet. Hon finns dock som ett fotografi i koret. Nya kyrkklockor köptes från Bergholz 1916.

Den rektangulära, mycket mörka altartavlan utgörs av en oljemålning med Kristus på korset, troligen utförd av Johan Aureller d y. Tavlan omges av en förgylld bred ram med palmetter i relief i hörn och mitt på sidorna.

Predikstolen, altaruppsatsen, altarringen, läktaren samt troligen altaret och trätaken är från 1700-talet.

En ombyggnad 1730 skedde på initiativ av baron Carl Carlsson Sparre och hans hustru Märta Bonde. Carl Carlsson Sparre var son till friherre Carl Axelsson Sparre som var ägare till Moholms gård. Carl Carlsson Sparres syster Anna Christina var gift med Anton Adolf Wasaborg. Sparreätten har gravkor i Hjälstads kyrka. Familjen Carl Axelsson Sparre var en stor familj med totalt 18 barn, 9 barn i första giftet och 9 i andra giftet.

Vid ombyggnaden 1730 tillkom bland annat nuvarande kor. Under koret finns en gravkammare med lämningar efter ryttmästare Fagerberg och ytterligare tre personer.

Familjen Sparre har skänkt en mässhake i siden, förgylld ljuskrona i trä, två tennljusstakar och dopskålen i mässing. Den ovanliga dopfunten är troligen av förgyllt gips från ca 1800, troligen ett krigsbyte från Polen.  Dopfunten är utformad som en örn med utfällda vingar och sittande på en gren på golvet.

Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, i väster ett smalare torn med fyrsidig trälanternin, ett bredare och lika högt kor i öster och vapenhus i norr.

Fram till 1962 ingick Mo socken i Hjälstads pastorat tillsammans med Vads kyrka och Sveneby kyrka, Hjälstads kyrka var moderkyrkan.

Mo kyrka hör nu till Fägre församling och ingår sedan 2010 i Töreboda pastorat.

I Mo kyrka firas gudstjänst regelbundet med inriktning på temagudstjänster, gudstjänster med stora och små samt påskvandringar och julavslutning för Moholms skola. Kyrkan ör öppen för förrättningar hela året.