Vaktmästare krattar vid en grav på en kyrkogård en solig sommardag. I bakgrunden står en gräsklippartraktor och kör en annan vaktmästare kör en större traktor.
Foto: Mikael Hjelt/IKON

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för driften och underhållet av samtliga begravningsplatser inom Töreboda pastorat.

Till kyrkogårdarna kan du komma för att besöka en grav eller få en stund för ro och eftertanke. Det är en stor omställning att förlora en anhörig och funderingarna är många. Kyrkogårdsförvaltningen finns till för att ge dig råd och stöd och du är välkommen att ta kontakt för praktiska frågor kring begravningsverksamheten. 

Kyrkogårdsförvaltningen har också ansvar för att begravningslagens bestämmelser följs och att gravregister och gravkartor är aktuella. Ta kontakt för mer information.

Kyrkogårdsförvaltningen

Tel: 0506-185 80
Öppet: mån 9-12 • ons 13-15 • tors 9-12
Sommarens öppettider (13 juni-26 aug): 
Måndag och torsdag 9.00-12.00
Toreboda.Kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se 


Besöksadress:
Fredsbergsvägen 2, Töreboda
Öppet för besök efter överenskommelse.

Ansvarar för kyrkogårdar, gravar, gravskötsel m.m.
Läs mer under kyrkogårdsförvaltningen

Är din gravsten säker?

En gravsten är tung och kan orsaka olyckor om den välter. Därför arbetar kyrkogårdsförvaltningen för att säkra alla gravstenar.

Liten grön skylt som sätt på gravar som saknar gravrättsinnehavare, där man uppmanas kontakta kyrkogårdsförvaltningen om man vet något om graven.

Vad betyder skylten?

Har du sett en sådan här grön skylt på en grav du känner till, kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.

Gravrätt och skötsel

Här finns information om gravrätt och skötsel av gravar.

Kyrkor

I Töreboda pastorat finns femton kyrkor, utspridda i Töreboda kommun och Hova-området.

Begravningsavgift

Information om begravningsavgift. Från och med 2016 är begravningsavgiften samma i hela Sverige, där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsavgiften.

Minneslund vid Älgarås kyrka

Gravskick

Man kan välja mellan olika gravskick, till exempel askgrav, kistgrav eller minneslund.