Foto: Magnus Aronsson/IKON

Körer och musik

Att sjunga och spela tillsammans ger energi och livsglädje. I Töreboda pastorat finns ett rikt musikliv. Kom med!

Barnkörer

Visst är det roligt att redan från tidig ålder få sjunga tillsammans! Här kan du läsa mer om barnkörerna och andra grupper i Svenska Kyrkans Unga.

Vuxenkörer

Att sjunga tillsammans ger energi och livsglädje. Körsång och musik förstärker också gudstjänstens budskap.