Foto: Skara stift

Gårdsjö kyrka

Gårdsjö kapell – redan 1932 började man anlägga en begravningsplats i Gårdsjö.

360°-bilder

Marken skänktes av Katrinefors AB och 1934 byggdes en klockstapel, ritad av Julius Samuelsson. Gårdsjö kapell uppfördes 1939 efter ritningar av Julius Samuelsson. Initiativet till kapellet kom från Gårdsjö kapellförening. Altartavlan gjordes av F. Löfvendahl. Kapellet tycks inledningsvis ha uppvärmts med lågtrycksånga. Orgeln är tillverkad 1957 av Nordfors och co. Lidköping.

Gudstjänst firas vanligen vid Kristi himmelsfärds- och allhelgonahelgen och vid förrättningar.