Foto: Skara stift

Fredsbergs kyrka

Fredsbergs kyrka började uppföras 1814 och invigdes 1821, troligen efter ritningar av överintendent Abraham Niclas Edelcrantz. Kyrkan hör till Fredsberg-Bäcks församling.

Kyrkan är öppen alla dagar 8.00-16.00. Här firas gudstjänst regelbundet och den används till förrättningar.

Historia

Kyrkan föregicks av en medeltidskyrka, av vilken vissa murar ingår i de nya. Enligt en avbildning i Peringskiölds Monumenta bestod kyrkan vid 1600-talets slut av långhus med takryttare, smalare kor, sakristia i norr och vapenhus i söder. Här fanns en fristående klockstapel.

En kyrkklocka med inskriptioner är från 1489 och ytterligare en klocka är medeltida liksom en liljesten. En altartavla, nu på långhusets nordvägg, är från 1702. Predikstolen (1689, troligen tillverkad av B. Löfman, Mariestad), nummertavlor, en kyrkklocka och Jonas Bierchenius epitafium är från 1600-talet. Anders Broddsons brudstol från 1770-talet, en järnbeslagen dörr och en kista samt gravhällar är också från den från gamla kyrkan.

Även kyrkogårdens magasin är från 1700-talet. Från byggnadstiden finns bland annat läktaren, altarringen och troligen altaruppsatsen kvar. Den första orgeln var byggd 1847. 1887 omputsades fasaderna och en värmeugn anskaffades. 1905 renoverades kyrkan, enligt ritningar av Fredrik Falkenberg. Troligen insattes ett altarkors. Kyrkorummet dekorerades genom schablonmålning. Nya bänkar och trägolv tillkom och sannolikt påspikades pärlspont i taket. En orgel från CA Härngren, Lidköping, anskaffades 1908.