Foto: Hanna Hummelbo

Fägre kyrka

Fägre kyrka är förmodligen uppförd under senare delen av 1100-talet eller under början av 1200-talet.

360°-bilder

Kyrkan är den ena av två korskyrkor i Fägre församling. Vapenhusets väggar är på en del ställen två meter tjocka, ett minne från den tid då utrymmet var undervåning i ett försvarstorn. Torn och långhus är kvar från den romanska medeltida kyrkan. Ribbvalv i stjärnform är från sen medeltid. En av korsarmarna är ursprungligen byggd som gravkor.

En del av släkten Bonde har sitt gravkor i kyrkan.

Källa: Fägre kyrka av B. Gösta Carshult

Predikstolen är – liksom många andra av inventarierna i kyrkan – skänkt av adeln. Den skäntes till kyrkan år 1705 av överstelöjtnant Nils Treffenberg och kostade då 100 dlr silvermynt.

I Fägre kyrka firas gudstjänster ungefär en gång i månaden och den används vid förrättningar.