Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Töreboda pastorat Besöksadress: Klockaregatan 2, 54530 Töreboda Postadress: BOX 103, 54523 TÖREBODA Telefon:+46(506)18500 E-post till Töreboda pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dataskyddsförordningen

Här kan du läsa om hur Töreboda pastorat hanterar personuppgifter.

Bakgrund

25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen att gälla, även kallad GDPR. Den gäller för hela EU och ersatte den gamla Personuppgiftslagen. Förordningen innebär att du som individ får ett stärkt skydd för den personliga integriteten och ska kunna känna dig trygg med hur information om dig hanteras av oss och av andra organisationer.

Svenska kyrkan i Töreboda ser mycket positivt på att den mänskliga rätten till skydd för personuppgifter stärks ytterligare. Du som enskild individ ska veta att alla personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Likaså att det finns en öppenhet och fulla möjligheter för dig som individ att ta del av de uppgifter som finns om just dig.

Vill du veta mer om hur Svenska kyrkan hanterar olika personuppgifter kan du läsa mer här: svenskakyrkan.se/personuppgifter. För förfrågningar och begäran till Töreboda pastorat ska du använda kontaktuppgifterna nedan.

Besöker du pastorsexpeditionen är det viktigt att du har med dig giltig ID-handling eftersom man bara kan göra begäran gällande sina egna personuppgifter. Om du ringer eller mailar behöver du komplettera med en vidimerad kopia på giltig identitetshandling för att din begäranan ska kunna behandlas.

Dataskyddsombud

Har du frågor eller synpunkter angående pastoratets hantering av personuppgifter ska du i första hand kontakta dataskyddsombudet: Erika Malmberg, erika.malmberg@intechrity.se, 072-549 64 34.

Du kan även kontakta kyrkorådets ordförande som företräder Töreboda pastorat, Torbjörn Lahrin, torbjorn.lahrin@svenskakyrkan.se, 070-2082085.

Det är pastoratet som organisation som är personuppgiftsansvarig. 

Insamling av personuppgifter i Töreboda pastorat

Kontaktuppgifter

För att ha kontakt med engagerade i pastoratet samlas kontaktuppgifter upp, t ex namn, telefonnummer och e-postadress.

För medlemmar i Svenska Kyrkans Unga behöver personnummer samlas in.

Personuppgifterna sparas så länge personen är engagerad i verksamheten och gallras när den avslutat sitt engagemang.

Den som samtyckt till att samla in kontaktuppgifter kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke och uppgifterna raderas. Vill du dra tillbaka ditt samtycke kontaktar du ansvarig för verksamheten.

Bild- och filmpublicering

Bilder eller film används ofta på pastoratets hemsidor www.svenskakyrkan.se/toreboda och www.svenskakyrkansunga.nu, i tryckt material och i sociala medier för att berätta om verksamheten. För att visa levande verksamhet behövs bilder och filmer på människor.

För publicering av namn krävs särskilt tillstånd.

Bilderna och filmerna gallras när de inte längre känns aktuella, men vissa bilder och filmer sparas längre om det finns ett intresse att dokumentera byggnader eller verksamhet.

Den som samtyckt till att bli fotograferad kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke och bilderna och filmerna raderas. Vill du dra tillbaka ditt samtycke kontaktar du ansvarig för verksamheten.

Barn under 13 år

Barn under 13 år anses inte vara mogna nog att se konsekvenserna av sitt samtycke. Därför krävs vårdnadshavares samtycke till insamling av personuppgifter. Läs mer på datainspektionens hemsida.

Svenska Kyrkans Ungas information om dataskydd

PASTORSEXPEDITIONEN i Töreboda

Svenska kyrkan i Töreboda pastorat

Besöksadress: Töreboda församlingshem, Klockaregatan 2, Töreboda
Postadress: Töreboda pastorat, Box 103, 545 23 Töreboda
Telefonväxel: 0506-185 00
Epost: toreboda.pastorat@svenskakyrkan.se

Öppettider: Måndag 9.00-12.00
Onsdag 13.00-15.00 
Torsdag 9.00-12.00