Foto: Hanna Hummelbo

Älgarås kyrka

Älgarås kyrka hör till de mest sevärda kyrkorna i landet, främst för att den är en av de få bevarade medeltida träkyrkorna, men också för den rika interiören. Kyrkan hör till Hova-Älgarås församling.

360°-bilder

Älgarås kyrka har intressanta målningar från 1700-talet, och många vackra medeltida inventarier.

Älgarås socken omtalas för första gången år 1389. Socknens namn skrivs då Elgaharaas. Man vet att år 1205 stod här ett slag mellan kung Sverker d y Karlsson och Erik Knutsson, som vi denna tid var tronpretendent. Denne besegrades och flydde till Norge.

Att den medeltida träkyrkan bevarats genom århundrandena har flera orsaker. Här uppe i det skogrika norra Västergöland är träbyggnadstraditionen stark. Man ansåg det inte nödvändigt att, som på så många andra håll byta ut sin gamla träkyrka mot en större byggd av sten.

Den nuvarande kyrkan i Älgarås är inte socknens första kyrka. Här fanns tidigare på samma plats en liten träkyrka, troligen en stavkyrka. Stenfyllda nedgrävningar kan tolkas som grunder till en äldre träkyrka.

Några av den äldre kyrkans inventarier; dopfunten, ett Mariaskåp, ett triumfkrucifix och en klocka med runinskrift har daterats till 1200-talet, troligen dess förra hälft.

Den nuvarande kyrkan är en rödmålad spåntäckt timmerbyggnad. Det som främst sätter sin prägel på interiören är det tak som täcker hela kyrkorummet. Det är försett med målade scener, tre stora fält med motiv ur Bibeln. Längst i öster över altaret Uppståndelsen, så följer i mitten Himmelsfärden och längst i väster över läktaren Yttersta domen. Målningarna utfördes 1750-52 av mäster Anders Broddesson från Fredsberg.

I Älgarås kyrka firas gudstjänst regelbundet.