Möjlighet delta i retreat 2021

 

Välkommen att delta i retreat i Ignatiansk anda. Du erbjuds att delta på distans, i ditt eget hem, i väntan på att kunna ses fysiskt.

Datum är lördag 13 mars – söndag 14 mars, midfastosöndagen. Temat är Livets bröd.   (lördag 18.00 - söndag 21.30)

I tystnad och meditativ bön vägleds du att lyssna inåt, för att lära känna dig själv och erfara hur Gud verkar i ditt liv. Du utmanas att finna gemenskapen med längtande människor, Jesus trogna, i alla tider. Bortom tid och rum, i bönens gemenskap. För att underlätta för dig att strukturera dygnet finns vi med såtillvida att vi skickar böner och meditationer till dig strax innan de inleds. Gemenskapen blir då tydlig.

Denna retreat är ett samarbete med Stora Köpinge församling och Sjöbo församling. Anmälan sker senast 5/3 och via mejl till antingen Kerstin (Tomelilla) eller Maria (Stora Köpinge), båda är präster och vägledare eller till Christel (Sjöbo) diakon och vägledare.

 kerstin.hellemarck@svenskakyrkan.se

maria.flink@svenskakyrkan.se.

christel.schonbeck.nordh@svenskakyrkan.se, telefon 0416 51 31 31

 I samband med sista anmälningsdatum, v10, kommer ett förberedelsebrev att skickas ut,

med information om hur du praktiskt lägger upp dygnet. Du får gärna kontakta oss om du har frågor innan anmälan.

 

Vad är Ignatiansk andlighet?

Ignatiansk andlighet är en metod att komma närmare sig själv och att komma närmare Gud, utarbetad och nedtecknad av Ignatius av Loyola i skriften Andliga övningar, 1548.

Ignatius föddes 1491 i Spanien, baskisk adelsman och utbildad för att tjänstgöra vid hovet i en tid som omfattades av riddaridealet. Under en längre konvalescens efter en skada i strid, blev han hänvisad till att ägna sig åt att läsa och att dagdrömma. Han läste böcker om riddare och vackra adelsdamer. Han läste även de bibliska berättelserna. Efter ett tag märkte han att dagdrömmarna kring bibliska episoder stannade kvar inom honom och, som han uttrycker det, smakade gott. Dagdrömmar om hjältemod och ära gav honom inte samma goda eftersmak.

Denna erfarenhet föder en längtan efter att meditera över de bibliska berättelserna och fördjupa relationen till Jesus Kristus. Och han upptäcker att han, genom att gå in i karaktärerna och livet med Jesus, lär känna sig själv på djupet. Genom åren och i olika sammanhang utmejslas de andliga övningarna som ett hjälpmedel för den som söker gemenskap med Jesus, Fadern och Anden och han skriver ner dem i den bok vi använder än idag.

I hans kölvatten har formats en gemenskap, en orden, Jesu Sällskap också kallat Jesuitorden, vars huvudkyrka ligger i Rom och som står under påvens beskydd.