Coronapandemin...

Viktig information för allas välmående

Covid-19

Det finns mycket oro omkring oss i samhället idag. Varje dag får vi nya rapporter om hur olika länder väljer att tackla den utmaning som vi alla står i. Som församling följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebär att nya beslut kan behöva fattas ganska omgående.

Vi visar respekt mot varandra genom:
att inte ta i hand
att inte sitta nära varandra i kyrkbänken
att hosta/nysa i armvecket
att tvätta händerna ofta och noga
att stanna hemma när du känner dig dålig

Gudstjänster hålls som vanligt. Vi fortsätter att döpa, viga brudpar och utföra begravningar.
Se kalendariet för att hålla dig uppdaterad.

Vi pausar följande verksamhet:
Öppet hus
Middagsbön med soppa
Babyrytmik
Gudstjänster på Valkyrian
Stickcafé
Tisdagscafé
Kyrkis
Bibelmeditation

Besök till pastoratsexpedition:
Vi uppmanar besökare att i första hand använda sig av telefon- eller mailkontakt.

Samtal: Känner du oro? Vill du prata med en präst eller diakon?
Kontakta vår expedition (mail) som är öppen mån, tis, tors,  10.00–12.00,
samt ons 13.00–15.00