Bibelmeditation i grupp

Bibelmeditation i grupp är inställd så länge pandemin pågår. Enskild meditation kan komma i fråga, liksom enskild vägledning via telefon eller zoom eller på annat lämpligt sätt.

Kontakta Kerstin Hellemarck för att komma överens om tid. Tel: 0417 142 08 eller kerstin.hellemarck@svenskakyrkan.se