2 x FILM och samtal om döden

Uppskjutet tillsvidare

De redan i höstas aviserade filmvisningarna med efterföljande samtal är uppskjutna än en gång. Vi avvaktar tills vi kan samlas på ett säkert sätt och har ingen datum i nuläget. Se hemsidan och Österlenmagasinet.

Hanna Fredholm och Kerstin Hellemarck