Meny

Samtal om frågor som söker svar

Har du frågor och tankar kring livet och tron? Vill du dela dina tankar och erfarenheter med andra under ledning av en präst eller diakon?

I en samtalsgrupp finns tid och tillfälle att dryfta livsnära frågor och frågor om kristen tro. Alla har något att bidra med. Dina frågor och erfarenheter är viktiga och samtalen öppna för alla.

Andlig läsning – lectio divina

Vi läser en bibeltext tillsammans och tillämpar en gammal traditionell bibelläsning, Lectio divina. Vad kan texten säga mig idag? Den som vill kan börja med veckomässa 18.30.
Onsdag jämn vecka kl 19.15-20.45 i Älvsåkers församlingshem.

samtal om anden

Vi fikar och pratar om olika sidor av Anden. Gåvornas och enhetens ande, Guds sändebud, bygga vindskydd eller hissa segel?
Söndagarna 13 september, 4 oktober, 8 november i Tölö kyrka.

Anders  Ingmår

Anders Ingmår

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Präst, komminister Älvsåkers församling

Erik Berglund

Erik Berglund

Svenska kyrkan Tölö-Älvsåker

Präst, Komminister, Tölö församling