Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Anmälningsformulär - barngrupper

SÖKANDE

.

MÅLSMAN 1

.

MÅLSMAN 2

Vårdnadshavare godkänner barnets medverkan på bild i pastorats kommunikation. Detta gäller tryckt media, hemsida och sociala medier.

Vårdnadshavare godkänner att barnet får åka i personalens bil alternativt inhyrd buss.

.

After school: Får ditt barn gå hem själv när gruppen är slut?

.

Anmälan gäller följande grupp:

Svenska kyrkan har stor respekt för din personliga integritet. I och med att du skickar denna anmälan samtycker du som vårdnadshavare att ditt barn deltar i pastoratets barnverksamhet och att lämnade uppgifter får behandlas enligt gällande lagstiftning. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/tolo/personuppgiftshantering om hur vi i våra olika verksamheter hanterar dina personuppgifter.