Palmsöndagen. Gudstjänst för stora och små.

11.00 Västra Vrams församlingshem. Efter gudstjänsten serveras kakbuffé från hela världen. Rosman Nissen 14.00 Linderöds församlingshem. Efter gudstjänsten serveras kakbuffé från hela världen. Rosman Nissen

Mellan fastlagssöndagen och Palmsöndagen är det faste tid. Vi i Svenska Kyrkan samlar under den tiden in pengar genom olika evenemang och kollekter till ACT som är vårt internationella arbete. 
På Palmsöndagen så är det fest igen efter man har fastat i 40 dagar och vi firar gudstjänst för små och stora i både Västra Vram och Linderöd med kakbuffé från hela världen. 
Där både barn, ungdomar, vuxenverksamhet samt Kyrkliga onsdagsgruppen hjälper till denna dag.