Musikverksamheten i Linderöd och Äsphult

Kyrkomusik innebär många möjligheter till gemenskap och glädje!

Gott och blandat med kör.

För alla barn i årskurs F-3

Äsphults-Linderöds kyrkokör

Kören är för tillfället pausad.