Foto: pixabay.com

Soul Children

Soul Children 

Soul Children eftersträvar hög musikalisk kvalitet i alla led, med en repertoar som passar både tjejer och killar. Gospel, pop, soul, R&B och funk … det mesta kan fungera! Tanken är att det ska vara en miljö där sångarna får utvecklas på sin nivå och ett sammanhang som de känner sig stolta över.

Målsättningar
Soul Childrens arbete vilar på tre ben: det musikaliska, det sociala och det andliga.

Soul Children vill vara en plats där alla blir sedda. En miljö som präglas av öppenhet, där alla känner sig trygga och får uppleva äkta livsglädje. Vi vill lära barnen att vara engagerade och generösa mot människor som inte har det bra. Både inom kören, bland familj och vänner och i andra länder.

Soul Children vill erbjuda en trygg miljö där vi kan hitta ett språk för att tala om tro, tvivel och andra saker som fyller våra liv. Vi kommer långt genom sång och musik, men vi behöver även hitta platser för att få samtala.