Meny

Soul Children

Soul Children är en ny typ av körverksamhet i Toarps församling. Soul Children finns i Dalsjöfors, Gånghester, Rångedala och Äspered.

Soul Children 


 Soul Children eftersträvar hög musikalisk kvalitet i alla led, med en repertoar som passar både tjejer och killar. Gospel, pop, soul, R&B och funk … det mesta kan fungera! Tanken är att det ska vara en miljö där sångarna får utvecklas på sin nivå och ett sammanhang som de känner sig stolta över.

Målsättningar

Soul Childrens arbete vilar på tre ben: det musikaliska, det sociala och det andliga.

Soul Children vill vara en plats där alla blir sedda. En miljö som präglas av öppenhet, där alla känner sig trygga och får uppleva äkta livsglädje. Vi vill lära barnen att vara engagerade och generösa mot människor som inte har det bra. Både inom kören, bland familj och vänner och i andra länder.

Soul Children vill erbjuda en trygg miljö där vi kan hitta ett språk för att tala om tro, tvivel och andra saker som fyller våra liv. Vi kommer långt genom sång och musik, men vi behöver även hitta platser för att få samtala. 

Soul Children Dalsjöfors


Pre Soul Children

Ålder: 6–9 år
Tid: Tisdagar kl 14.30– 17.00
Plats: Tummarpsskolan

Soul Children
Ålder: 10–16 år
Tid: Tisdagar kl 14.30– 17.00
Plats: Tummarpsskolan

Kontakt: Susanna Jonstoij, tel: 033-16 96 22, e-post: Susanna Jonstoij


Soul Children Gånghester


Pre Soul Children
Ålder: 6–9år
Tid: Onsdag kl 14.30–16.00
Plats: Gånghester kyrka
Start: 4/9

Soul Children
Ålder: 10–16 år
Tid: Onsdag kl 14.30–16.00
Plats: Gånghester kyrka
Start: 4/9

Kontakt: Susanna Jonstoij, tel: 033-16 96 22, e-post: Susanna Jonstoij

Soul Children Rångedala


Just nu finns det inga medlemmar i dessa grupper. För mer information, hör av er till:

Barn- och ungdomspedagog: Anna Lenjesson Tel: 033-169613
Mail: Anna Lenjesson

Soul Children Äspered


Pre Soul Children
Ålder: 6–9år
Tid: Tisdagar kl 15.00-17.00
Plats: Äspereds församlingsgård

OBS: 6–9-åringarna hämtas på skolan klockan 13.00. Senare på terminen går de själva. När gruppens tid är slut kan man stanna kvar tills föräldrar hämtar.

Musiker:  Hanna Åberg, tel: 033-16 96 19
epost: hanna.aberg@svenskakyrkan.se

Soul Children
Ålder: 10–16 år
Tid: Tisdagar kl 15.00-17.00
Plats: Äspereds församlingsgård

Musiker:  Hanna Åberg, tel: 033-16 96 19
epost: hanna.aberg@svenskakyrkan.se