Pingst

Pentecosté är det grekiska ordet för pingst och betyder den femtionde. Pingstdagen firas till minne av den Heliga Andens utgjutande över lärjungarna som skedde 50 dagar efter påsk. Pingstdagen infaller 10 dagar efter Kristi himmelsfärds dag. I kyrkoåret innebär pingsten påsktidens avslutning.

Pingsten är en viktig kristen högtid som markerar att den helige Anden gav sig tillkänna för apostlarna i Jerusalem (Apg. 2:1-13, 37-39). Anden är hjälparen, tröstaren och livgivaren som rustar kyrkan för uppdraget att sprida evangeliet. Genom andens oförklarliga krafter visade sig tungotalet för första gången, något som gjorde enormt intryck på de som var där på plats. På den dagen döptes över 2 000 människor i Jesu namn och mottog syndernas förlåtelse.

Kyrkans födelsedag

Den kristna kyrkan tog sin början i och med pingstdagen. Pingsten betecknas ofta som "kyrkans födelsedag", eftersom det var då som Jesu lärjungar började att organisera en församling och missionera.Pingsten anses vara en motsats, eller ett upphävande av det som enligt Bibeln hände i Babel (Babylon) när Gud "förbistrade" människornas språk, så att den ene inte kunde förstå vad den andre sade, och spred ut dem över Jorden.

Även judisk högtid

Liksom som vid påsken firas även en judisk högtid samtidigt som Pingsten. Den judiska högtiden Shavuot firar minnet av att Gud gav judarna de tio budorden på Sinai berg.