Foto: Caroline Nordblad

Om våra kyrkor

Toarps kyrka renoveras

Ett stort renoveringsarbete med fasad, fönster och tak pågår på kyrkan. Under tiden hålls gudstjänsterna i Mikaelskapellet. Målet är att återinviga kyrkan 1 advent 2022.

Toarps församling har sju kyrkor och ett kapell.

Rångedala kyrka ligger i norra delen av församlingen.

Äspered och Dannike kyrka ligger österut mot Ulricehamnshållet.
Äspereds Samarbetskyrka

Toarps kyrka ligger i Dalsjöfors, nästan i mitten av församlingen.

Gånghester, Målsryd och Ljushult kyrka ligger i församlingens södra del.  

Gånghesters kyrka

Pastoratets yngsta kyrka

Mikaelskapellet

Mikaelskapellet, pastoratets minsta kapell

Målsryds kyrka

Sveriges sista nygotiska kyrka

Rångedala kyrka

Pastoratets största kyrka

Äspereds kyrka

Pastoratets enda kyrka med skulpterad altartavla

Toarps kyrka

Pastoratets äldsta kyrka

Skogslund

Sommartorpet Skogslund ligger naturskönt nära sjön Tolken i Äspered.