Foto: Caroline Nordblad

Om våra kyrkor

Toarps församling består av fem kyrkor.

Rångedala kyrka ligger i norra delen av församlingen.

Äspereds kyrka ligger österut mot Ulricehamnshållet.
Äspereds Samarbetskyrka

Toarps kyrka ligger i Dalsjöfors, nästan i mitten av församlingen.

Gånghester och Målsryds kyrkor ligger i församlingens södra del.