Meny

Med anledning av covid-19 /coronavirus

Svenska kyrkan i Toarp följer utvecklingen och anpassar verksamheten efter myndigheternas rekommendationer. Se även information om vilka verksamheter/evenemang som berörs eller ställs in.

Uppdaterad 2020-08-05

Verksamheten inom Svenska kyrkan i Toarp anpassas efter den information vi får genom Folkhälsomyndighetens rekommendationer (extern länk)

Toarps församling prioriterar i detta läge gudstjänster, kyrkliga handlingar och enskilda samtal.

BEGRÄNSNING AV ANTAL MÄNNISKOR I OFFENTLIGA SAMMANKOMSTER
Med anledning av regeringens förbud för sammankomster med fler deltagare än 50 personer begränsas antalet besökare i våra kyrkor och samlingslokaler. 

VERKSAMHETER och EVENEMANG SOM BERÖRS:
Andakter på Dalhem är inställda tills vidare. Sjukkommunion kan genomföras om boendet säger ja.

GUDSTJÄNSTFIRANDET

Gudstjänstfirandet ser annorlunda ut. Under sommaren firas gudstjänster i möjligaste mån utomhus. Från den 23 augusti så återupptas ordinarie gudstjänstfirande i de olika kyrkorna i församlingen, naturligtvis med beaktande av rådande restriktioner.

Vid tillfällen då vi möts till bön och andakt kommer prästen och andra som tjänstgör att uppmana till följande:

- de som tjänstgör ska försäkra sig om extra god handhygien.

- vid fridshälsningen undviker vi handhälsning eller kramar. Du kan muntligen utväxla fridshälsning med ögonkontakt som vanligt, och du kan lyfta en hand eller ha handen på hjärtat.

- om nattvard firas delas bara brödet ut. Symboliskt delas vinet ut genom att prästen säger orden ”Kristi blod för dig utgjutet” kollektivt till alla nattvardsfirare. Också detta är ett fullgott nattvardsfirande.

DU SOM BESÖKER EN VERKSAMHET
Det finns några saker du som besökare kan tänka på för att undvika att sprida smitta.

Som alltid i influensatider är rekommendationen att vara noga med handhygienen. Det gäller både våra medarbetare och alla som besöker våra verksamheter. Läs mer om hur du kan skydda dig själv och andra här (extern länk).

Måste du nysa eller hosta, gör det i armvecket. Är du förkyld är det kanske bäst även för din egen del att stanna hemma.

Har du nyligen kommit hem från en resa i något av de aktuella riskområdena, fundera på om du ska vänta med att besöka oss de kommande 14 dagarna.

Genom att hålla oss friska bidrar vi alla till att avlasta sjukvården
Genom att skydda dig själv från sjukdom och även skydda andra från att smittas hjälper du även sjukvården. Under en begränsad tid kommer det vara en omfattande belastning på sjukvården.

Du som är 70 år och äldre bör stanna hemma
För att undvika att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som är 70 år och äldre att stanna hemma. Du bör låta bli att åka buss och tunnelbana, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att t. ex. handla mat. Toarps församling erbjuder också hjälp till handling. Se vidare på hemsidan. 

Håll ut – det går över
Det kan vara ensamt och tråkigt att vara hemma och att inte vara så social som vanligt. Men kom ihåg att det är för en begränsad tid. Försök att sysselsätta dig med det du tycker är roligt och stimulerande. 

HAR DU FRÅGOR ELLER KÄNNER DIG OROLIG?
Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården via 1177 (extern länk) och följa de anvisningar du får. 

Om du har frågor om coronaviruset kan du läsa på Krisinformation.se Där finns länkar till olika myndigheters information. Du kan även ringa det nationella informationsnumret 113 13 (extern länk) om du har frågor. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Om du är orolig kan du också alltid kontakta församlingens präster och diakon. Kontaktuppgifter hittar du här:

https://www.svenskakyrkan.se/toarp/personal---kontaktuppgifter

Du kan även ringa jourhavande präst på 112, alla dagar kl. 21-06, eller kontakta vår chatt på nätet (extern länk), söndag-torsdag kl. 20-24.

TACK!
Eftersom detta är en ny sorts influensavirus saknar vi den immunitet som i vanliga fall skyddar oss mer. Vissa grupper är särskilt utsatta, till exempel de som är äldre och de med andra sjukdomar i grunden.

Tack för att du gör det du kan för att undvika att vi utsätter varandra för smitta!

Gud, ta hand om vår oro. Hjälp oss till omsorg om varandra. Låt inte viruset sprida sig. Tack för kyrkans trygga rum. Vi överlämnar oss i dina händer. Amen.

Biskop Fredrik Modéus