Med anledning av restriktioner relaterade till covid-19

Svenska kyrkan i Toarp följer utvecklingen och anpassar verksamheten efter myndigheternas rekommendationer. Se även information om vilka verksamheter/evenemang som berörs eller ställs in.

Uppdaterad 2021-07-15

Verksamheten inom Svenska kyrkan i Toarp anpassas efter den information som ges genom regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer (extern länk)

LÄTTNADER I RESTRIKTIONERNA FÖR ALLMÄNNA  SAMMANKOMSTER
Med anledning av regeringens besked om att stegvis lätta restriktionerna kring allmänna sammankomster så medger detta förändringar kring gudstjänstfirande och kyrkliga handlingar. 

Gudstjänstfirande
Gudstjänster kan firas med max 50 personer utan anvisade sittplatser.
I Gånghester kyrka, Målsryds kyrka, Mikaelskapellet samt Församlingsgården är det tillåtna antalet något lägre än 50 för att säkerställa att varje person kan disponera 10 kvadratmetar enligt FHM:s riktlinjer.

Vid behov kan i Toarps kyrka, Rångedala kyrka samt Äspereds kyrka fler beredas plats med anvisade sittplatser.
Vid anvisade platser kan sällskap om max 8 personer sitta tillsammans och ett avstånd om minst en meter ska hållas till nästa sällskap åt alla håll.

Nattvardsfirande sker på smittsäkert sätt genom att ett sällskap i taget går fram för att ta emot bröd och vin.

Vid gudstjänster utomhus tillåts 600 personer att närvara.

För information om tid och plats, se kalendern på hemsidan eller predikoturerna i Borås tidning.

Dop, bröllop och begravning
För dop-, bröllops- och begravningsgudstjänster tillåts max 50 personer beroende på lokalens storlek, exklusive medverkande.
I Gånghesters kyrka, Målsryds kyrka, Mikaelskapellet och Församlingsgården är det tillåtna antalet något lägre för att säkerställa att varje person kan disponera 10 kvadratmetar enligt FHM:s riktlinjer.

Vid behov kan i Toarps kyrka, Rångedala kyrka samt Äspereds kyrka fler beredas plats med anvisade sittplatser.
Vid anvisade platser kan sällskap om max 8 personer sitta tillsammans och ett avstånd om minst en meter ska hållas till nästa sällskap åt alla håll.

Uthyrning av församlingshem till exempelvis dopkalas eller minnesstunder är från den 1 juli möjligt för max 50 personer. 

Vid frågor och bokningar ring expeditionen på tel. 033-16 96 00.

Om du vill ha någon att prata med...
Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av församlingens präster och diakon om du vill ha någon att prata med, i smått som i stort.
Kontaktuppgifter hittar du på:
https://www.svenskakyrkan.se/toarp/personal---kontaktuppgifter

 

Du som besöker en verksamhet
Det finns några saker du som besökare kan tänka på för att undvika att sprida smitta.

Som alltid i influensatider är rekommendationen att vara noga med handhygienen. Det gäller både våra medarbetare och alla som besöker våra verksamheter. Läs mer om hur du kan skydda dig själv och andra här (extern länk).

Känner du minsta symptom är rekommendationerna tydliga om att vi ska stanna hemma för att minimiera risken för smittspridning.

Genom att hålla oss friska bidrar vi alla till att avlasta sjukvården
Genom att skydda dig själv från sjukdom och även skydda andra från att smittas hjälper du även sjukvården. 

Håll ut – det går över
Det kan vara ensamt och tråkigt att vara hemma och att inte vara så social som vanligt. Men kom ihåg att det är för en begränsad tid, även om den tiden just nu verkar väldigt lång. Försök att sysselsätta dig med det du tycker är roligt och stimulerande. 

Har du frågor eller känner dig orolig?
Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården via 1177 (extern länk) och följa de anvisningar du får. 

Om du har frågor om coronaviruset kan du läsa på Krisinformation.se Där finns länkar till olika myndigheters information. Du kan även ringa det nationella informationsnumret 113 13 (extern länk) om du har frågor. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

Eftersom detta är en ny sorts influensavirus saknar vi den immunitet som i vanliga fall skyddar oss mer. Vissa grupper är särskilt utsatta, till exempel de som är äldre och de med andra sjukdomar i grunden.

Tack för att du gör det du kan för att undvika att vi utsätter varandra för smitta!

Till sist...
Ni får gärna höra av er till mig med tankar, åsikter och förslag kring allt detta och annat som dyker upp i tankarna.

I allt detta får vi vila i Guds omsorg och närvaro också då oro eller omvälvningar sker.

Min uppmaning och uppmuntran är att hålla bönens låga levande, låta Bibelordet tala till oss, hålla kontakt med varandra och andra som vi kommer att tänka på genom telefonsamtal och dylikt.

Med varma hälsningar
Fredric Svensäter, kyrkoherde