Kyrkogårds- & fastighetsutskott

Jörgen Åkesson, ordförande                                         

Roger Axell                                                                  

Svante Dahlqvist                                                          

Lennart Erixon                                                              

Peter Ekelund                                          

Inge Hall                                                                       

Per Axelsson                                                                 

Gunilla Hjortvall-Johansson

Fredric Svensäter, kyrkoherde

Begravningsombud