Foto: Caroline Nordblad

Konfirmation 2020-2021

Att vara konfirmand innebär att man under en tid av ens liv, tillsammans med kompisar och ledare, lär sig mer om Gud och vad kristen tro handlar om. Du får också lära känna dig själv och andra bättre. Du behöver inte kalla dig kristen för att vara konfirmand – att ha en nyfikenhet på livet och hur man kan tänka och tro räcker långt.

Anmäl dig som konfirmand inför år 2020- 2021!
Formulär finns längst ner på sidan.

Konfagruppen funderar tillsammans kring livets små och stora frågor. Vi tar upp och lär oss mer kring ämnen som gemenskap, ensamhet, liv, död, vänskap, hopp, livsglädje, tro och förlåtelse. Det är en spännande tid där vi också leker, dramatiserar och musicerar. Vår förhoppning är att konfirmandtiden blir en viktig upplevelse att bära med sig resten av livet.

Konfirmation betyder bekräftelse. I Svenska kyrkan innebär det att Gud bekräftar sitt löfte vi får i dopet. Det innebär också att vi vill bekräfta varje konfirmand som en unik människa med ett oändligt värde.

Under konfirmandtiden blir det många tillfällen att fira gudstjänst. Vi hoppas och önskar att det finaste med gudstjänsten – stunder då man ensam eller tillsammans med andra kan ana Gud – ska bli upptäckt.

Kostnad

Det kostar ingenting att delta i konfirmandgrupperna.

konfirmander i behov av särskilt stöd

Vi vill att alla skall kunna vara med. Ungdomar med särskilda behov, till exempel utifrån funktionsvariationer, koncentrationssvårigheter, dyslexi eller något annat som gör att du behöver extra stöd är välkomna att kontakta oss:
Lena Berglind, församlingspedagog
033-22 23 08    epost: lena.berglind@svenskakyrkan.se

Frågor och kontakt

Såväl blivande konfirmander som deras föräldrar är mycket varmt välkomna att höra av sig till oss med alla tänkbara frågor och funderingar:

Kontakt:
Klara Thorstenson (Barn- och ungdomsledare), Telefon: 033-16 96 25
E-post: klara.thorstenson@svenskakyrkan.se

TERMINSGRUPP

(max. 25 st/GRUPP)

Startar i september 2020 och avslutas med konfirmation i maj 2021. Gruppen träffas på onsdagar i Toarps församlingshem i Dalsjöfors.
Vi åker på tre läger under konfirmandtiden.

INFOTRÄFF: Söndag 6 september 2020 kl. 11.00 (Högmässa) i Toarps kyrka. Därefter bjuder vi på enkel lunch i Toarps församlingshem och informerar om konfirmationsåret.
Start: Onsdag 9 september 2020, kl. 16.00–18.00
Läger nr 1: 25-27 september 2020, Ängelholm (Bibelns värld)
Läger nr 2: 5-7 mars 2021
Läger nr 3: 13-14 maj 2021 (Rångedala församl.hem)
Konfirmationshelg: 15-16 maj 2021 (Kristi Him.färd)

SOMMARGRUPP
(max. 30 st/GRUPP)

Startar med läger och gudstjänster i november 2020. Gruppen träffas sedan under de tre första veckorna på sommarlovet 2021. Första veckan börjar vi med läger och de sista två veckorna är vi i Toarps församlingshem, Dalsjöfors.

INFOTRÄFF: Söndag 6 september 2020 kl. 18.00 Gudstjänst  med nattvard i Rångedala kyrka. 
Läger nr 1: 25-27 september 2020, Ängelholm (Bibelns värld)
Läger nr 2: 13-17 juni 2021
Konfirmationshelg: 3-4 juli 2021

Välkommen som konfirmand i Toarps församling!

Anmälan till konfirmation senast 26 juni 2020

Anmälningsformulär

Det finns två konfirmandgrupper att välja mellan; TERMINSGRUPPEN och SOMMARGRUPPEN. Konfirmanden väljer ett förstahandsval och ett andrahandsval. Maxantal för varje grupp ser du ovan. Då vissa grupper är mer populära än andra, kan vi inte lova att alla får sitt förstahandsval.