Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkvärdar

Kyrkvärdskapet är en mycket gammal tradition. Historiskt sett så var kyrkvärdens uppgift att se till att församlingen har en kyrka där den kan fira gudstjänst och en präst som kan leda gudstjänsten. Nuförtiden är det lättare.
Uppgifterna som kyrkvärd kan vara att assistera prästen med de liturgiska kläderna, ombesörja att nattvardsbröd och vin finns framme, hälsa välkommen i gudstjänsten, läsa texter och ta upp, räkna och redovisa kollekten.

Om du är intresserad av kyrkvärdsuppdraget, kontakta Tf. kyrkoherde Fredric Svensäter, 033-16 96 04 eller prata med någon av kyrkvärdarna om du vill veta mer.

Toarps kyrka, Dalsjöfors

Håkan Jacobsson 
Catarina Ahlstrand
Pia Westman
Catharina Nordh 
Krystina Anéer 
Ingegerd Nilsson 
Helena Rowell

Gånghesters kyrka

Solveig Andersson
Anders Filipsson
Curt Larsson 

Målsryds kyrka

Eva Rantzow

Rångedala kyrka

Anna Rångemyr
Gunilla Varildengen

Äspereds kyrka

Personer i ansvarsgrupperna