En man sitter på huk bredvid ett litet barn. Barnet håller om hans finger.
Foto: Nadine Minner /Ikon

Vuxna & barn

Mötesplatser där du kan gemenskapa med andra barn och vuxna.

Babypsalmsång (startar 27 sept)

En musikstund med några av våra finaste psalmer där vi får uppleva musiken med alla sinnen tillsammans, efteråt blir det fika.
Onsdagar kl 10.00-11.30
Plats: Mötesplats Stationsvägen
Ledare: Maggan Allerth Wahlström & Monica Johansson.
Anmälan och kontakt: maggan.allerth@svenskakyrkan.se

Öppet Hus

För alla åldrar, kom in och ta en kopp kaffe medan barnen leker i lekhörnan.
Tisdagar kl 10.00-12.00
Fredagar kl 14.00-16.00
Plats:
Mötesplats Stationsvägen
Kontakt: Anna Bäckström, 033 16 96 03, anna.backstrom@svenskakyrkan.se

Kyrkans öppna förskola

En mötesplats där du kan träffa andra barn (0-5 år) och vuxna. Fika, sångstund, lek och gemenskap.
Tisdagar kl. 9.00 -11.30
Plats: Dannike församlingshem
Kontakt: Johanna Baronowsky, 033 16 96 25, johanna.baronowsky@svenskakyrkan.se

Mamma-pappa-barngrupp

En mötesplats där du kan träffa andra barn och vuxna. Fika, sångstund, lek och gemenskap.
Onsdagar kl. 09.30 – 11.30
Plats: Äspereds församlingsgård
Kontakt: Anne-Marie Bergenholtz, 0722 - 44 35 53