Våra kyrkor på Tjörn

Vi har sju kyrkor på Tjörn. Här kan du läsa mer om de olika kyrkorna.

besöksantal i våra lokaler

Med anledning av Covid-19 och den verklighet vi nu måste förhålla oss till.

Enligt myndigheternas krav får det samtidigt vistas högst 50 personer i våral lokaler.

Från och med vecka 41 gäller 50 personer för samtliga kyrkor på Tjörn, undantag Bleket kyrka som behåller sitt maxantal om 25 personer. 

För Ceremonilokalen gäller 25 personer. 

För våra församlingshem gäller 30 personer. vi hyr för närvarande inte ut våra församlingshem. 

För frågor kontakta vår växel 0304- 66 00 55.