Valåsens äldreboende
Foto: Maria Johannessen Tjörns kommun

Valåsens äldreboende

Gudstjänst varannan torsdag kl 11:30 jämna veckor. Sångstund varje fredag kl 11:00.

Glädjekören fredag 11:00

Barbro Wiskari sjunger med oss på Valåsen varje fredag kl 11:00 i Ebbas gemak.

Se aktuella datum i vår kalender www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender