Hoppande ungdomar
Foto: IKON

Ung ledare

Vill du vara med som ung ledare i konfirmandgrupp eller ungdomsgrupp?

Vill du utvecklas som ledare i Svenska kyrkan? Vill du se vad kyrka är efter konfirmationen? Vill du vara en förebild för andra unga? Vill du lära dig ledarskap i praktik och teori? Vill du träffa andra som vill dessa saker?

Då är du väkommen att vara "ung ledare"!

Ballong

Som ung ledare får du möjlighet att växa som person, ta anvar, komma med förslag och idéer, åka på läger, leda grupper i lek och andakt och mycket mer!

Är du intresserad så hör av dig till Erika Andersson.

Väg vid Åh
Foto: Carina Etander Rimborg