Tre nomineringsgrupper ställer upp lokalt

Till kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Tjörn ställer följande tre nomineringsgrupper upp: Centerpartiet, POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) samt Socialdemokraterna.

I månadsskiftet augusti/september skickas ett valnummer av församlingstidningen Petrus ut till alla hushåll på Tjörn. Där svarar nomineringsgrupperna på frågor. Nedan kan du läsa svaren redan nu. 

Vill du redan nu veta vad respektive grupp står för? Här följer kontaktuppgifter:

Centerpartiet
Henry Hermansson, 070-635 31 55, henry.hermansson@gmail.com
Svante Blidberg, 070-310 00 79, stromstransport@gmail.com

POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan)
Annika Andersson, 070-523 26 03, annika.b.andersson@vgregion.se

Socialdemokraterna
Annmari Broberg, 0705-816104, annmaribroberg@gmail.com
Mikael Pettersson, 0304- 660858, gunneby.mikael@gmail.com   
Inger Bengtson, 0702-581716, inger.bengtson@hotmail.se