Vy över Tjörnbron
Foto: Tina Augustsson

Tjörnkören - en våga-sjunga-kör

Måndagar kl 19:00-20:15 i Myggenäs församlingsgård.

Tjörnkören är en "våga-sjunga"-kör. Vi träffas måndagar kl 19:00-20:15 i Myggenäs församlingsgård. Från kl 18:30 finns det fika.

Är du sugen på att sjunga med oss? Kom till ett rep!

Kören leds av Susanna Cederberg.

Tjörnkören drivs som en verksamhet genom ABF studieförbund. Terminsavgift 200 kronor. 

Frågor och anmälan - kontakta Ingela Pettersson på ABF: ingelapettersson@hotmail.com

För aktuella datum se Svenska kyrkan Tjörns kalender: www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender