Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tjörnkören

Våga-sjunga-kör måndagar 19:00-20:30

Tjörnkören träffas på måndag kl 19:00-20:30. En "våga-sjunga"-kör. Från kl 18:30 finns det fika.

Terminsavgift 200 kronor. Kören drivs som en verksamhet genom Sensus studieförbund. 

För aktuella datum se Svenska kyrkan Tjörns kalender www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender

Barbro Wiskari

Barbro Wiskari

Svenska kyrkan Tjörn

Kantor