Någon sitter och stickar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Symöte Kyrkans Hus

Varannan tisdag kl 10 i Kyrkans Hus i Kållekärr. Terminsstart 6 september.

Symöte med Stenkyrkas kyrkliga syförening.

Vi träffas jämna veckor kl 10 i Kyrkans Hus.

Alla är välkomna!

För aktuella datum se vår kalender www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender